• ...
  معرفی همایش

در عصر حاضر سلامت روان يكي از مهمترين شاخص هاي سلامت يك جامعه قلمداد مي گردد. بر اساس بررسي هاي انجام شده، اختلالات رواني به عنوان يكي از مهمترين و معنا دارترين اجزاي بار كلي بيماريها مي باشد. از آنجا که بانوان نيمي از پيكره جهان را تشكيل مي دهند و نيمي ديگر توسط آنان بزرگ مي شوند، و در عین حال جزء لاينفك تمامي بخشهاي جامعه هستند، آنها را در معرض خطر بيشتر ابتلاء به مشكلات رواني قرار مي دهد. همچنین كودكاني كه از مادران داراي اختلالات رواني به دنيا مي آيند بيشتر در معرض اختلالات رواني از جمله افسردگي هستند و احتمال عدم موفقيت تحصيلي در اين افراد بيشتر است.

طبق مطالعات انجام شده، شيوع بيماريهاي رواني بخصوص افسردگي و اضطراب در زنان ايراني 5/2 برابر مردان ايراني است. لذا توفيق در حل اين مشكلات مستلزم شناسايي عوامل مختلف فردي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است تا با اجراي مداخلات لازم به پيشگيري از اختلالات رواني پرداخته، نسل آينده سالمتري داشته باشيم.

با در نظرگرفتن موارد فوق و تجربه موفق برگزاری هفت دوره کنفرانس بین المللی سلامت زنان طی سالهای 1391 لغایت 1397 و بازخوردهای مثبت محققان در خصوص نیاز به مطرح شدن موارد خاص بانوان در یک جمع علمی بین المللی بر آن شدیم، هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان را با تمرکز بر سلامت روان بانوان در تاریخ 13 و 14 آذرماه 1398در فرهنگستان علوم پزشکی، تهران برگزار نماییم.

 بدین وسیله از شما محقق گرامی دعوت به عمل می آید نتایج تحقیقات علمی خود را از طریق ارائه خلاصه مقاله با "هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان" به اشتراک گذاشته، تا شاهد پیشرفت عمده ای در زمینه سلامت بانوان در آینده باشیم.


دکتر کامران باقری لنکرانی، رئیس هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

دکتر نجمه مهارلویی، دبیر علمی هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

 

  محورهای همایش
سلامت روان
دبیرخانه همایش
شیراز،میدان امام حسین، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره2، طبقه8، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

يكشنبه 30 تير ماه 1398

تا همایش ...

136
برگزار کنندگان
حامیان